Bế giảng khóa học:"Quản lý rủi ro Trung tâm Dữ liệu"

  19/09/2016

Trung tuần tháng 9/2016, Cecomtech bế giảng khóa học "Quản lý rủi ro Trung tâm Dữ liệu". Data Center giữ vai trò rất quan trọng trong một tổ chức, doanh nghiệp. Khi các ứng dụng hay chính data center “downtime”, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả kinh doanh của tổ chức/doanh nghiệp. Nếu không có kiến thức và hiểu biết về chi phí tổn thất khi xảy ra downtime, thì tổ chức/doanh nghiệp sẽ không xác định được mức độ cần đầu tư phù hợp, và hay bị đầu tư “dư thừa”.

Với việc tập trung các kiến thức quản lý rủi ro trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như tính chất vật lý của các trang thiết bị trong Data Center, học viện sẽ học cách xác định và định lượng rủi ro trong tổ chức , xây dựng các chính sách làm giảm nguy cơ rủi ro đến một mức độ chấp nhận được, từ đó đề xuất cho tổ chức, doanh nghiệp các quyết định đầu tư đúng đắn với các số liệu khoa học. Khoá học CDRP cần thiết cho các tổ chức muốn quản lý rủi ro và đầu tư một cách đúng mức.

Sau khi hoàn thành khoá học, các học viên có khả năng:

 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn và phương pháp khác nhau để quản lý rủi ro và đánh giá
 • Thành lập nhóm quản lý rủi ro
 • Thực hiện đánh giá rủi ro, xác định các mối đe dọa hiện tại, các lỗ hổng và định lượng các tác động có thể xảy ra dựa trên các danh mục thống kê về rủi ro
 • Báo cáo về mức độ rủi ro hiện tại của trung tâm dữ liệu cả về định lượng và định chất
 • Dự toán rủi ro và làm giảm thiểu các tác động lên tiềm lực tài chính
 • Hiểu biết về các cách xử lý rủi ro
 • Liên tục theo dõi và xem xét tình trạng nguy cơ rủi ro của Trung tâm dữ liệu
 • Giảm tần suất và cường độ của sự cố
 • Phát hiện và phản ứng đúng với các sự cố rủi ro khi chúng xảy ra
 • Tuân thủ các yêu cầu và quy định về quản lý rủi ro
 • Hỗ trợ tổ chức trong quá trình đạt chứng nhận ISO / IEC 27001:2005
 • Hỗ trợ tổng thể doanh nghiệp trong hoạt động quản trị CNTT

Bình luận

Tin tức mới