An toàn mạng không dây: Tấn công mạng không dây; kiểm tra xâm nhập và phòng thủ.

  01/03/2017

Tổng quan khoá học:

Khóa học này sẽ trang bị cho bạn một cái nhìn sâu sắc về những thử thách trong bảo mật an toàn thông tin của những loai công nghệ không dây khác nhau, chỉ cho bạn thấy những mối đe dọa về an ninh mạng dưới con mắt của kẻ tấn công mạng. Việc sử dụng những công cụ hiện có được phát triển trên cơ sở nhu cầu học viên, học viên sẽ có cơ hội được tìm hiểu cách thức mà các kẻ đột nhập mạng sử dụng để khai thác trái phép mạng Wifi bao gồm các cuộc tấn công WEP, WPA/WPA2, những học viên tham gia sẽ tìm hiểu các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất, bao gồm tất cả các loại 802.1x / EAP được sử dụng trong các mạng WLAN, làm thế nào để xác định vị trí và kiểm tra chéo các điểm truy cập giả mạo và thực hiện hệ thống ngăn chặn xâm nhập không dây, đánh giá sự an toàn của mạng không dây bằng cách sử dụng các công cụ hacking mới nhất hiện nay. Với việc sử dụng các công cụ đánh giá này, khóa học sẽ chỉ cho học viên cách thức nhận diện các mối đe dọa đến công nghệ mạng không dây và giúp xây dựng kiến thực thực hành kỹ thuật chống xâm nhập mạng và học viên sẽ sử dụng để bảo vệ hệ thống của tổ chức.

Mục tiêu đạt được sau khoá học:

 • Xác định vị trí các điểm truy cập giả mạo độc hại bằng các công cụ chi phí thấp và/hoặc miễn phí.
 • Hiểu các chuẩn không dây & kiến trúc an ninh không dây
 • Phân tích các giao thức không dây, và các sai sót trong thuật toán
 • Kiểm tra tiến hành xâm nhập vào các mạng không dây
 • Hiểu cách thức bảo vệ dữ liệu/tài nguyên của tổ chức/doanh nghiệp trên mạng không dây.

Đối tượng học viên:

 • Nhân viên thử nghiệm thâm nhập mạng.
 • Nhân viên an ninh mạng
 • Người quản trị mạng và hệ thống
 • Nhân viên đội ứng phó sự cố
 • Nhà hoạch định chính sách bảo mật thông tin
 • Kiểm soát viên kỹ thuật
 • Chuyên gia tư vấn bảo mật thông tin
 • Kỹ sư hệ thống không dây
 • Nhà phát triển hệ thống không dây

Thời lượng: 05 ngày (50% lý thuyết + 50% thực hành; lý thuyết và thực hành xen kẽ nhau)

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp nội dung chi tiết!

Bình luận